Missie en Visie

Missie:
Motorrijden voor rolstoelgebruikers bereikbaar maken.
De initiatiefnemer en de andere vrijwilligers van het eerste uur zijn allen
werkzaam in de gezondheidszorg en tevens fervent motorrijder. Zij vinden dat
motorrijden voor iedereen bereikbaar moet zijn. Daarnaast streven ze ernaar dat
rolstoelgebruikers maximaal kunnen participeren in de samenleving. Daarbij
gaan ze uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden.

Visie:
Met motorrijden op innovatieve wijze bijdragen aan het welzijn van
rolstoelgebruikers en hun directe omgeving, vanuit ieders eigen wens.
Het gaat bij ons om een totale beleving. De rolstoelgebruiker staat centraal en
diens wens is bepalend voor de keuze van rit en route.

Beleidsplan

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag W4F 2016

financieel jaarverslag St Wheels4Freedom 2017

Jaarverslag 2016

Reageren is niet mogelijk